Polski Związek Wędkarski

Spotkanie GKS z trenerami Kadr PZW

14 stycznia br. w siedzibie Zarządu Głównego w Warszawie odbyło się spotkanie trenerów kadr sportowych PZW z członkami Głównego Kapitanatu Sportowego i przedstawicielami Zarządu Głównego PZW.
W spotkaniu uczestniczyło czternastu trenerów Kadr PZW ze wszystkich dyscyplin. Główny Kapitanat Sportowy reprezentowali kol. Dariusz Ciechański – Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży, Z-ca przewodniczącego GKS i przewodniczący GKSędz. Kol. Artur Kalinowski, sekretarz GKS kol. Krzysztof Rudnicki i członek GKS/ZG kol. Edward Fornalik. Zarząd Główny reprezentowała kol. Beata Olejarz – Prezes ZG i kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz ZG.

Prezes ZG kol. B.Olejarz otworzyła zebranie i witając zebranych podziękowała wszystkim trenerom za zaangażowanie i wkład pracy w minionym roku. W swojej wypowiedzi stwierdziła, że w bardzo szerokim zakresie działalności Związku, sport wędkarski jest ważnym elementem. 

Kol. Dariusz Ciechański pogratulował wszystkim trenerom wyników osiągniętych w minionym roku i poinformował, że biorąc pod uwagę uśrednione wyniki wszystkich reprezentacji był to najlepszy rok dla sportu wędkarskiego w PZW. 
Następnie kol. D.Ciechański przedstawił trenerom informację o wnioskach w sprawie uwzględnienia w Zasadach sportu PZW nowych dyscyplin, tj. method feeder i trout area.
W podsumowaniu wyników reprezentacji PZW w 2023 roku kol. D.Ciechański przedstawił miejsca poszczególnych drużyn i podkreślił sukcesy medalowe poszczególnych dyscyplin i zawodników indywidualnych. Zaprezentowane zostały nowe zunifikowane medale na Mistrzostwa Polski, jakie od 2024 roku będą obowiązywały we wszystkich dyscyplinach. 

Kol. Jolanta Janiak - Główny księgowy Biura ZG omówiła zasady rozliczenia wyjazdów reprezentacji PZW. Zwróciła szczególną uwagę na zmieniające się przepisy finansowe i wymagane przestrzeganie terminów rozliczeń.

W kwestii sponsoringu i dotacji, kol.D. Ciechański przedstawił sprawozdanie dot. środków finansowych, jakie udało się pozyskać od sponsorów wspierających kadry oraz wsparciu finansowym udzielanym ze strony Okręgów PZW, a także omówił budżety przeznaczone na poszczególne reprezentacje na sfinansowanie udziału w MŚ i Europy. Podkreślił, że wg. obowiązujących zasad, dofinansowanie ze strony Okręgów PZW udzielane jest nie dla poszczególnych zawodników lecz dla całej reprezentacji w danej dyscyplinie. 

Następnie omówiono najważniejsze zmiany w ZOSW, na 2024 rok. Przypomniano, że wszystkie zawody w PZW odbywają się na „żywej rybie” i nie ma w tym względzie żadnych odstępstw.

Wiceprezes ZG kol. D. Ciechański wręczył kol. Grzegorzowi Koniecznemu nominację na trenera juniorów w dyscyplinie muchowej oraz przekazał trenerom pamiątkowe podziękowania dla sponsorów. 

Nie obyło się również bez chwili wzruszeń, którą było pożegnanie i podziękowanie za pracę dla trenera reprezentacji spławikowej osób niepełnosprawnych kol. Edmunda Gutkiewicza, 

[MM/WK]