KALENDARZ IMPREZ WĘDKARSKICH KOŁA PZW Nr 4 ZIELONA GÓRA NA ROK 2024.

KALENDARZ IMPREZ WĘDKARSKICH KOŁA PZW Nr 4 NA ROK 2024.

Lp. DATA
ZAWODÓW
RODZAJ
ZAWODÓW
MIEJSCE
ZAWODÓW
GODZINY SĘDZIA Uwagi
1. 07.04.2024 Spławikowo-gruntowe Starorzecze rz. Odra
Laski
8.00-13.00 Kuczak Otwarcie sezonu
2. 21.04.2024 Spławikowo-gruntowe J. Dąbie Małe
Dąbie
8.00-14.00 Kowalski  
3. 11.05.2024 Spławikowo-gruntowe J. Moczydło
Osiecznica
7.00-1400 Nuckowski  
4. 09.06.2024 Gruntowe Staw nr 3
Nowiniec
7.00-16.00 Nuckowski  
5. 11.08.2024 Spławikowo-gruntowe J. Dąbie Małe
Dąbie
8.00-14.00 Kuczak  
6. 22.09.2024 Spławikowo-gruntowe Wapna
Brzezie Pomorskie
7.00-13.00 Kuczak  
7. 13.10.2024 Gruntowe rz. Odra
Nietków (rejon mostu)
8.00-13.00 Kuczak Zakończenie sezonu