Polski Związek Wędkarski

Zapraszamy sędziów klasy podstawowej i okręgowej na szkolenie uzupełniające w dniu: 05.03.2024 (wtorek) o godzinie 15:30

Łukasz Jarzyna

ZAPROSZENIE

Kolegium Sędziów Wędkarskich Okręgu Krakowskiego PZW

Zapraszamy sędziów klasy podstawowej i okręgowej na szkolenie uzupełniające w dniu: 05.03.2024 (wtorek) o godzinie 15:30

w Domu Wędkarza przy ul. Bulwarowej 43 w Krakowie

UWAGA: Udział w szkoleniu jest niezbędny w celu utrzymania uprawnień sędziowskich.
(nie dotyczy sędziów obecnych na szkoleniu w dniu 15.02.2024)
Licencje sędziów nie uczestniczących w szkoleniu tracą ważność