Polski Związek Wędkarski

Spotkanie z Wiceministrem Infrastruktury

16 lutego 2024 r. w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40, w placówce Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie, na które Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski zaprosił lokalnych przedstawicieli Okręgu i Kół Polskiego Związku Wędkarskiego. Zarząd Główny reprezentował kol. Wojciech Duraj – członek ZG i Prezes Zarządu Okręgu PZW w Bielsko-Białej. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W czasie rozmów szczegółowo omawiano zagadnienia  związane z działalnością Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie zagospodarowania i ochrony obwodów rybackich, współpracą z PGW Wody Polskie, jak i poszczególnymi Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej.  Dużo uwagi poświecono problemom związanym z  zabudową brzegów utrudniającym dostęp do brzegów wędkarzom, konieczności budowy przepławek, a także problematycznym uregulowaniom zawartym w umowach na użytkowanie obwodów rybackich.

Na przykładzie zanieczyszczeń rzeki Pilicy oraz Kanału Gliwickiego, przedstawiciele PZW omówili występujące zagrożenia dla środowiska związane z działalnością człowieka. Zwrócili również uwagę na straty, jakie powodują w populacjach ryb i środowisku zwierzęta takie, jak kormorany, czaple i bobry.
Minister Przemysław Koperski podziękował Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu za ogromny wysiłek wędkarzy, pracowników i członków Związku i zaangażowanie w ratowanie Odry podczas katastrofy ekologicznej. 

Jak stwierdzono w podsumowaniu, spotkanie to należy potraktować jako pierwszy krok w kierunku wypracowania przez PZW, PGW WP oraz MRiRW rozwiązań dla dalszego rozwoju współpracy i wypracowywaniu wspólnych rozwiązań z korzyścią dla wędkarzy, środowiska i Państwa.

[MM]