Polski Związek Wędkarski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków Koła PZW 113 Kobiór.

Zarząd Koła PZW 113 Kobiór  zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/2024 z dnia 23.01.2024 r. na podstawie: § 20  ust.5 oraz § 54 ust.6 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w związku z §8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia 14.12.2019 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze  Członków Koła PZW 113 Kobiór w dniu 17. 03. 2024 r.  godzina 9,00  celem wyboru prezesa. Zebranie odbędzie się w Gminnym Domu Kultury przy ul. Centralnej w Kobiórze.